Услуги

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

Индивидуално психологическо консултиране на деца и подрастващи

Всяко дете е различно чувствително към промените и случващото се в живота му. В кабинета на психолога то ще има възможност да изрази своите тревоги, които в реалността често са възпирани и се проявяват под различни симптоми: кошмари, нощно напикаване, тикове, трудности при раздяла, поведен...

Индивидуално психологическо консултиране на възрастни

Необходимостта да се срещате с психолог може да възникне в различни етапи и моменти от живота Ви. Това понякога е предивзвикано от силната необходимост от подкрепа в труден момент или просто от желание да намерите неутрално пространство, в което да направите лична преоценка на себе си и живота си. П...

Групи за себеразвитие

Обучителна програма за деца „Творя себе си“ 1. Какво представлява програмата „Творя себе си“? Творчески работилници, даващи пространство за подкрепа и развитие на децата чрез игра. Всяко дете ще има възможност да се срещне със себе си и опознае своите силни и слаби стра...