Групи за себеразвитие

Групи за себеразвитие

Обучителна програма за деца „Творя себе си“

1. Какво представлява програмата „Творя себе си“?

Творчески работилници, даващи пространство за подкрепа и развитие на децата чрез игра. Всяко дете ще има възможност да се срещне със себе си и опознае своите силни и слаби страни, като придобие умения за:

  • Да се харесвам.
  • Да говоря свободно за емоциите си.
  • Да се чувствам уверен.
  • Да казвам „не“, когато това е важно за мен.
  • Да общувам свободно.
  • Да се справям сам, когато е необходимо.

2.  Как се случва и какво ми дава програмата „Творя себе си“?

В ателиетата се използват предимно методи на Арт-терапия и Психодрама, които стимулират и развиват социални умения, емоционална интелигентност, спонтанността и креативността на децата.

3. За кого е програмата „Творя себе си“?

Скъпи родители, очакваме децата Ви в нашето ателие да съ- “Творят себе си” . 

Програмата дава възможност да се включат деца от различни възрастови групи:

  • Група за деца от 5 до 7 - годишна възраст;
  • Група за деца от 7 до 10 - годишна възраст;
  • Група за деца от 10 до 13 - годишна възраст.

Целта на заниманията е да следва личното темпо и индивидуалност на участниците. Поради тази причина, преди да бъде включено детето в групата е необходима среща с родителя. На база потребностите и индивидуалността  на детето и вече сформираната група, ще бъде осъществена преценка за включването на нов участник.

      4. Включи се в програмата „Творя себе си“?

Програмата стартира от новата учебна 2017/2018 година, след сформирането на група от минимум пет деца. Продължителността на творческия процес е  3 месеца, а регулярността на срещите е веднъж седмично с времетраене 60 минути.

За актуална и подробна информация, следете събитията на ТВОРЯ СЕБЕ СИ, както и на посочените телефони в страницата.