Индивидуално психологическо консултиране на деца и подрастващи

Индивидуално психологическо консултиране на деца и подрастващи

Всяко дете е различно чувствително към промените и случващото се в живота му. В кабинета на психолога то ще има възможност да изрази своите тревоги, които в реалността често са възпирани и се проявяват под различни симптоми: кошмари, нощно напикаване, тикове, трудности при раздяла, поведенчески проблеми в семейството/училище… Тук може да намерите психологическа подкрепа в трудни или преходни моменти за своето дете:

 • Раждане на друго дете в семейството;
 • Конкуренция между братя/сестри;
 • Развод между родителите;
 • Трудна раздяла на детето с родителите;
 • Агресия,
 • Тревожност,
 • Повишаване мотивацията за учебна дейност; 
 • Изграждане на стабилен приятелски кръг;
 • Формиране на реалистична самооценка;
 • Подобряване уменията за общуване с деца и възрастни;
 • Загуба на значим възрастен;
 • Предстоящо тръгване на детска градина/училище;
 • Травматични ситуации и др.

За да се изгради добра доверителна връзка между детето и специалиста и да се извлече максималното от сесиите, взаимодействието се осъществява под формата на игра и забавни дейности, отговарящи на възрастовия период.

Моята цел като специалист е да създам пространство, в което детето спокойно да изрази своите страхове и да облече в думи вътрешния си свят от чувства и преживявания. Основна задача при психологическата подкрепа е детето да си тръгне с усвоени инструменти за управление на проблемите в реалността.

Когато работя с деца, неминуемо в процеса на подкрепа участва и семейството. Първата  среща се осъществява между специалиста и родителите и на нея се назовават притесненията, планува се бъдещата работа, договарят се условията за осъществяване на срещите.

Освен деца, в кабинета за психологическа подкрепа се извършват консултации и с подрастващи. Поради това, че юношеството е бурен и критичен период от живота на всеки млад човек, който не винаги е лесно протичащ, кабинетът на психолога е подходящо място, където тийнейджърът:

 • Да изрази себе си и назове проблрмите си;
 • Да се възползва от индивидуален подход, изключително важен за този период;
 • Да продължи житейски си път по един по-ведър начин.

Връзката на специалиста със семейството отново е задължителна за осъществяване на пълноценна и успешна работа. Важно е всеки родител да разбере, че подаването на обратна връзка за работния процес от специалиста  се осъществява при зачитанетто на личния живот на всеки млад човек.

Когато родителят смята, че детето/подрастващият има проблем и са необходими срещи с психолог, но такива са отказани, практиката е психологическа подкрепа да се осъществява с родителя/родителите.

Регулярността на сесиите е веднъж седмично с продължителност 45-60 минути.

Продължителността на работния процес и броя сесии зависят от индивидуалното темпо на всеки клиент, сложността на симптома и личното допускане на промяната. 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПСИХОЛОГА