Индивидуално психологическо консултиране на възрастни

Индивидуално психологическо консултиране на възрастни

Необходимостта да се срещате с психолог може да възникне в различни етапи и моменти от живота Ви. Това понякога е предивзвикано от силната необходимост от подкрепа в труден момент или просто от желание да намерите неутрално пространство, в което да направите лична преоценка на себе си и живота си. Психологическата подкрепа дава възможност да се идентифицират, анализират и променят психологическите модели, които не функционират в полза на живота Ви, а по-скоро вредят. Целта на сесиите е да се осветлят различните вътрешни части и аспекти, да се намерят и активират силните страни и ресурсите на клиента, които да поведат промяната. 

Обнадеждаващ и радостен е фактът, че през последните години ние, българите, започваме да обръщаме внимание не само на физическото си здраве, но и на психическото. Да те боли душата е равносилно на това да те боли глава, зъб или да вдигаш темпереатура. Все повече хора развенчават мита, че за да стигнеш до кабинета на психолога със сигурност е признак на лудост. За да стигнеш до кабинета на психолога се изисква осъзнатост за проблема, силна необходимост от подобряване на живота, готовност да погледнеш всичко вътре в теб, независимо дали го приемаш или отхвърляш. Затова да посетиш кабинета на специалиста е единствено и само твое решение, което не бива да бъде повлияно от други хора. Практиката сочи, че клиенти, решили да потърсят психологическа подкрепа подтикнати от други, а не на база на своето желание, много по-често преживяват срещите като неефективни и несъстоятелни. 

Сферите, в които мога да съм полезна са следните:

  • Тревожност;
  • Депресия;
  • Паник атаки;
  • Развод/раздяла между партньорите;
  • Житейски кризи;
  • Травматични ситуации;
  • Себеизследване; 
  • Хипохондрични мисли;
  • Хранителни разтройства;
  • Възпитание и родителстване, и др.

Сесии се осъществяват след предварително записан час. 

Регулярността на сесиите е веднъж седмично с продължителност 45-60 минути.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПСИХОЛОГА